Scroll to top
© 2018, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Share

Η Ε.Ε., εγγυητρια ειρηνης και σταθεροτητας στην Ευρωπη


admin - 13 Ιουλίου 2014 - 0 comments

Άρθρο

του Υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου

στην Καθημερινή της Κυριακής.

Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., η πέμπτη Προεδρία της Ελλάδας από την ένταξή της στην ΕΟΚ το 1981. Τους τελευταίους έξι μήνες είχα τη μεγάλη τιμή να προεδρεύσω στις συναντήσεις των υπουργών Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Κατά το διάστημα αυτό καταφέραμε, με σκληρή δουλειά και σε συνεργασία με τα άλλα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, να ολοκληρώσουμε σημαντικές συμφωνίες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. Θα πρέπει να πω ότι η επιτυχία της ελληνικής προεδρίας αναγνωρίσθηκε με θερμά λόγια τόσο από τους εταίρους μας όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στις επιτυχίες της ελληνικής προεδρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης συγκαταλέγονται:

• Η συμφωνία των κρατών-μελών επί της πρότασης Κανονισμού για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων αφερεγγυότητας της Ε.Ε. Ο Κανονισμός προάγει και βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό το σύστημα της αφερεγγυότητας (πτώχευσης) σε διασυνοριακό επίπεδο στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., θέτοντας ως κύριο στόχο την παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» σε βιώσιμες επιχειρήσεις και ατυχήσαντες τίμιους επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα αλλά και στη διατήρηση θέσεων εργασίας.

• Η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού, με την οποία πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα έκδοσης και άμεσης εκτέλεσης δικαστικής απόφασης περί συντηρητικής κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο κράτος-μέλος της Ενωσης. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα, γεγονός που συνεπάγεται την αποτελεσματική σύγκλιση της οικονομικής δράσης και ανάπτυξης στον ενιαίο χώρο της Ε.Ε. και την ανάδειξη αυτού (του χώρου) ως μιας πράγματι ελεύθερης και ενιαίας αγοράς.

• Η συμφωνία των κρατών-μελών σε σχέση με την Οδηγία για τις δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Η Οδηγία ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των παιδιών, όταν αυτά είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

• Η συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο ως προς την Οδηγία για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Χάρη στην Οδηγία τα κράτη-μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικά μέσα διερεύνησης των υποθέσεων παραχάραξης και κιβδηλείας, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

• Συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εναρμόνιση του Κανονισμού «Βρυξέλλες Ι» με το νέο δικονομικό ευρωπαϊκό δίκαιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Εγινε έτσι ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση της ιδέας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Ακόμα σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος επί σημαντικών νομοθετημάτων και εξασφαλίστηκε μια καλή βάση εργασίας για την ιταλική προεδρία. Πιο συγκεκριμένα:

• Εξασφαλίστηκε ότι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα παρέχει την ίδια προστασία στα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών, ακόμα και όταν αυτά διαβιβάζονται προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Πρόκειται για μία σημαντική πολιτική συμφωνία, δεδομένου ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο η διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες μέσω του Διαδικτύου αποτελεί καθημερινότητα. Με τις προτάσεις αυτές επικαιροποιούνται και εκσυγχρονίζονται οι ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Πρόκειται για πρόταση συνολικής μεταρρύθμισης των ενωσιακών κανόνων προστασίας δεδομένων, με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων όσον αφορά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής στο Διαδίκτυο και στην τόνωση της ψηφιακής οικονομίας και την ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς.

• Συμφωνήθηκε η δομή την οποία θα έχει ο νέος θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη. Στόχος της Αρχής αυτής είναι να διερευνά και να διώκει κατά προτεραιότητα, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, όλα τα αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ενωσης. Θα πρέπει να σημειώσω εδώ, ότι η δομή που τείνει να πάρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή είναι συμβατή με το εθνικό κεκτημένο. Ετσι, με τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, η οποία, όπως προανέφερα, περιορίζεται και αναφέρεται αποκλειστικά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (δηλαδή των ευρωπαϊκών κονδυλίων), δημιουργείται ένα επίπεδο συνεργασίας και όχι αντιπαλότητας μεταξύ Ευρωπαίου και εθνικού εισαγγελέα.

Πέραν όμως από τα κατ’ ιδίαν νομοθετήματα, μου δόθηκε η δυνατότητα, αξιοποιώντας την εμπειρία μου ως προεδρεύοντος των υπουργών Δικαιοσύνης, να γνωρίσω σε μεγαλύτερο βάθος αυτόν τον ιδιόμορφο διεθνή οργανισμό που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ενωση. Είμαι πεπεισμένος ότι η Ε.Ε., παρά τις δυσκολίες, θα εξακολουθεί να αποτελεί εγγυητή της ειρήνης και της σταθερότητας στην ήπειρό μας και μοναδικό παράδειγμα διακρατικής συνεργασίας. Ο όποιος σκεπτικισμός εκφράστηκε κατά τις πρόσφατες ευρωεκλογές δεν πρέπει να οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Αυτό για το καλό των κρατών-μελών, των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και της παγκόσμιας ισορροπίας και ειρήνης.

Related posts