Scroll to top
© 2018, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Share

Ανεπάρκειες της Κυβέρνησης στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς


admin - 13 Μαρτίου 2017 - 0 comments

Ερώτηση – ΑΚΕ, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατέθεσε ο βουλευτής Νομού Λέσβου, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, μαζί με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα τις ανεπάρκειες της Κυβέρνησης  στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ζητώντας  παράλληλα να κατατεθούν στη Βουλή οι τυχόν υποβληθείσες εκθέσεις της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς προς τον Πρωθυπουργό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΘΕΜΑ: Θεσμικές ανεπάρκειες της Κυβέρνησης στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Οι πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς εκτείνονται σε όλο το πεδίο των κυβερνητικών δράσεων (Δικαιοσύνη, Κυβέρνηση, Δημόσια Διοίκηση, Νομοθετική Λειτουργία, Φορολογία, Δημοσιονομική Διαχείριση, Δημόσια Περιουσία κλπ.).

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς είναι η σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ των δεκάδων συναρμόδιων φορέων. Το 2015, στα πλαίσια χαρτογράφησης των φορέων από τον Εθνικό Συντονιστή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, απαιτήθηκαν 268 σελίδες για την καταγραφή σ’ ένα κείμενο όλων των συναρμόδιων αρχών, υπηρεσιών και λοιπών μηχανισμών ελέγχου κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα.

Η θεσμοθέτηση με τον Ν.4152/2013 του ανεξάρτητου θεσμού του Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς, που αναφερόταν απευθείας στον Πρωθυπουργό, απέσπασε ιδιαίτερα εγκωμιαστικές κριτικές από όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς και ιδιαίτερα από την ΜΚΟ Διεθνή Διαφάνεια. Παράλληλα, ικανοποιούσε τις θεσμικές απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 82 του Συντάγματος («Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και των δημόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής μέσα στο πλαίσιο των νόμων»), από το οποίο ευχερώς συνάγεται ότι πολιτικές εκτεινόμενες σε όλο το φάσμα του κυβερνητικού έργου, όπως οι πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς, πρέπει να συντονίζονται από τον Πρωθυπουργό.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έσπευσε να αλλάξει το ως άνω καθεστώς με την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της θητείας της. Με το άρθρο 15 του Ν.4320/2015 κατήργησε τις διατάξεις του Ν.4152/2013, ενώ με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου προχώρησε στη σύσταση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς υπαγόμενη στον Υπουργό Επικρατείας, την οποία στη συνέχεια με το ΠΔ71/2015 μετέφερε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με την Υ214/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα συστάθηκε Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, έργο της οποίας ορίστηκε η εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητά της.

Με την Υ135/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η Επιτροπή καταργήθηκε και ανασυστάθηκε με τεράστια καθυστέρηση.

Έχει ζητηθεί από τη χώρα – και αποτελεί υποχρέωση του τρίτου μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- η δημιουργία ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει τον ορθό συντονισμό, την ιεράρχηση των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών σωμάτων, για τη διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα, μέσω ενός Συντονιστικού Σώματος στο οποίο θα προεδρεύουν εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και εγκλημάτων διαφθοράς.

Με την 6142/13.6.2016 ερώτησή μας, 37 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ζητήσαμε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μας πληροφορήσει γιατί δεν έχει ακόμα νομοθετήσει τον όρο της στεγανοποίησης από πολιτικές παρεμβάσεις στη διεξαγωγή ερευνών σε αδικήματα οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς, όπως ο ίδιος ανέφερε ότι προτίθεται να πράξει στην από 26.11.2015 απάντησή του στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο.

Στην 380/8.7.2016 απάντησή του, ο Υπουργός αναφέρει πως το Σχέδιο Νόμου για τη στεγανοποίηση της διεξαγωγής ερευνών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις, βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας σε εσωτερικό επίπεδο.

Έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη επί του ζητήματος.

Οι θεσμικές αυτές ανεπάρκειες της Κυβέρνησης προκάλεσαν την υποβάθμιση της χώρας κατά 11 ολόκληρες θέσεις στο δείκτη αντίληψης διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το έτος 2016.

Κατόπιν των παραπάνω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1. Γιατί δεν έχει αναληφθεί μέχρι σήμερα νομοθετική πρωτοβουλία για τη στεγανοποίηση της διεξαγωγής ερευνών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις;

2. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο Πρωθυπουργό εκθέσεις για τη δραστηριότητα της ανωτέρω αναφερόμενης Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς;

3. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την ανασύσταση της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ποιος παρακολουθούσε την εφαρμογή του Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς;

Αιτούμαστε να κατατεθούν στη Βουλή οι τυχόν υποβληθείσες εκθέσεις της προαναφερθείσης Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς προς τον Πρωθυπουργό.

Related posts